swanbay - zone 5

Zone 5 Song lap 1 1024x683 1

Biệt Thự Song Lập

Giá từ 6,5 tỷ/căn

Zone 5 Don lap 1024x575 1

Biệt Thự Đơn Lập

Giá từ 10 tỷ/căn

baogia 1

swanbay - zone 8

Zone 8 Nha pho 1024x767 1

Nhà Phố Zone 8

Giá từ 3,9 tỷ/căn

Zone 8 Song lap Chau A 1024x768 1

Biệt Thự Song Lập Châu Á

Giá từ 5,8 tỷ/căn

Zone 8 Don lap Chau A 1024x683 1

Biệt Thự Đơn Lập Châu Á

Giá từ 10-12 tỷ/căn

Zone 8 Don lap 1024x677 1

Biệt Thự Đơn Lập Kiểu Pháp

Giá từ 10-12 tỷ/căn

Zone 8 Dinh thu 1024x577 1

Dinh Thự View Sông Zone 8

Giá từ 21 tỷ/căn

baogia 1

swanbay - zone 4

Zone 4 Song lap 1024x614 1

Biệt Thự Song Lập Zone 4

Giá từ 5,1 tỷ/căn

Zone 4 Don lap

Biệt Thự Đơn Lập Zone 4

Giá từ 9 tỷ/căn

Zone 4 Dinh thu

Dinh Thự Ven Sông Zone 4

Giá từ 16-21 tỷ/căn

baogia 1
tongquan swanpark

THE GARDEN TOWN 1A

1A Nha pho 1024x768 1

Nhà Phố

Giá từ 2,5 tỷ/căn

1A Shophouse 1024x768 1

Nhà Phố Thương Mại

Giá từ 7 tỷ/căn

1A Song lap

Biệt Thự Song Lập

Giá từ 5 tỷ/căn

1A Don lap 1024x768 1

Biệt Thự Đơn Lập

Giá từ 6 tỷ/căn

baogia 1

THE GARDEN TOWN 1B

1B Villa Smart 1024x614 1

Villa Smart

Giá từ 7,5 tỷ/căn

1B Villa Plus 1024x614 1

Villa Plus (Shophouse)

Giá từ 10-11 tỷ/căn